telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

UWAGA! KONIECZNE SĄ ZMIANY W LOGOWANIU I AUTORYZACJI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

W związku z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego nałożono na nas obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji. Zmiany o których mowa dotyczą zarówno procesu autentykacji (logowania) jak i procesu autoryzacji (podpisu). Aby podnieść standardy bezpieczeństwa musimy zastosować tzw. silne uwierzytelnienie, które wymaga co najmniej 2 niezależnych elementów niezbędnych do logowania/autoryzacji.

 

Jesteśmy zobligowani do wprowadzenia powyższych zmian w procesie logowania i autoryzowania przelewów. Wykonywanie operacji dotychczasowymi metodami nie będzie możliwe po 14 września 2019. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Banku w celu wprowadzenia zmian w Państwa dostępie do bankowości internetowej. Sugerujemy jak najszybsze złożenie wniosku o zmianę sposobu autoryzacji na mToken Asseco MAA lub SMS autoryzacyjny. Nadmieniamy, że aktywacja i użytkowanie Tokena Asseco MAA są bezpłatne.

 

Użytkownicy tokena RSA powinni udać się do najbliższej placówki Banku w celu dokonania formalności związanych ze zmianą formy autoryzacji. Z kolei użytkownicy haseł stałych/maskowanych, kodów SMS, tokena mobilnego Asseco MAA i karty mikroprocesorowej nie muszą podejmować żadnych działań - zmiany w autoryzacji dokonają się automatycznie.

 

Poniżej prezentujemy tabele zawierającą zestawienie dotychczasowych oraz nowych metod autentykacji (logowania) i autoryzacji (podpisu) z podziałem na klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Poniżej tabel prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące konkretnego wariantu.

 

Zmiany dotyczące KLIENTA INDYWIDUALNEGO (system Asseco CBP)

Zmiany dotyczące KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO (system def3000/CEB)

 

Opis szczegółowy – WARIANT nr 1 (dostosowanie do SCA środka dostępu – autentykacja: Hasło maskowane, autoryzacja: Kod SMS)

 

Użytkownicy korzystający z hasła maskowanego i kodów SMS nie muszą odwiedzać naszych placówek - zmiany w sposobie autoryzacji dokonają się automatycznie.

 

AUTENTYKACJA:

Wprowadzenie identyfikatora użytkownika:

Wprowadzenie hasła maskowanego:

Wprowadzenie kodu SMS:

 

AUTORYZACJA:

Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany:

Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u do podpisu oraz kodu SMS:

 

 

Opis szczegółowy - WARIANT nr 2 (dostosowanie do SCA środka dostępu – autentykacja: Hasło maskowane, autoryzacja: Token mobilny Asseco MAA)

 

Użytkownicy korzystający z hasła maskowanego i tokena moblilnego Asseco MAA nie muszą odwiedzać naszych placówek - zmiany w sposobie autoryzacji dokonają się automatycznie.

 

AUTENTYKACJA:

Wprowadzenie identyfikatora użytkownika:

Wprowadzenie hasła maskowanego:

Oczekiwanie na potwierdzenie logowania tokenem mobilnym Asseco MAA:

Akceptacja w tokenie mobilnym Asseco MAA jest ostatnim krokiem logowania do systemu:

            

 

AUTORYZACJA:

Oczekiwanie na potwierdzenie autoryzacji tokenem mobilnym Asseco MAA:

Akceptacja w tokenie mobilnym Asseco MAA jest ostatnim krokiem w procesie autoryzacji:

          

Opis szczegółowy – WARIANT nr 3 (dostosowanie do SCA środka dostępu – autentykacja: Hasło stałe + Token RSA, autoryzacja: Hasło stałe + Token RSA)

 

W przypadku użytkowników tokena RSA konieczna jest wizyta w najbliższej placówce Banku w celu zmiany metody autoryzacji - WARIANT 1 lub WARIANTU 2.

Opis szczegółowy schemat nr 1 (dostosowanie do SCA środka dostępu – autentykacja: Hasło stałe, autoryzacja: Karta mikroprocesorowa (aplet java) + PIN)

 

Użytkownicy korzystający z hasła stałego i karty mikroprocesorowej z kodem PIN nie muszą odwiedzać naszych placówek - zmiany w sposobie autoryzacji dokonają się automatycznie.

 

AUTENTYKACJA:

Wybór metody autentykacji – Logowanie karta mikroprocesorową:

Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej:

AUTORYZACJA:

Umieszczenie karty mikroprocesorowej w czytniku (lub bezpośrednio w porcie USB – wersja mini kart mikroprocesorowych) i wprowadzenie numeru PIN karty mikroprocesorowej:

 

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego, a organizatorom - Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy, za podziękowanie, które otrzymaliśmy.XI Międzynarodowy Turniej Drużynowy o Puchar Starosty Nidzickiego - Podnoszenie Ciężarów

Jesteśmy bardzo dumni z drużyny TS Nida, która zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej Podnoszenia Ciężarów. Rywalizacja była duża, w turnieju udział wzięło 17 drużyn z Polski, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Czech i Białorusi.

Pamiętajcie, że Bank Spółdzielczy w Nidzicy wspiera sport! 

 

 

 

 

 

Z Harcerskim pozdrowieniem!

W Białorusi mieszka wielu Polaków, radzą sobie jak tylko mogą na obcej ziemi. W takich okolicznościach kultywowanie tradycji i praca z młodzieżą ma jeszcze większą wartość – to jest niezbędne. Dzięki staraniom Pana Maciej Prażmo Bank Spółdzielczy w Nidzicy w ramach współpracy dofinansował działania polskich harcerzy na Białorusi. Dzięki temu wsparciu młodzież otrzymała m. in. nowe umundurowanie.

 

Dziś harcerze i ich opiekunowie z 48 Wołkowyskiej Drużyny Harcerskiej ''Szare Wilki'' odwiedzili nasz Bank. Na spotkaniu z Zarządem Banku opowiadali zarówno o swojej harcerskiej działalności jak również o trudach życia codziennego. Nie mamy wątpliwości, że nasi goście to wzór godny do naśladowania ze względu na swoją postawę i dojrzałość.

 

To wspaniałe, że w młodych ludziach jest jeszcze taka iskra. Jest dla nas zaszczytem to, że mogliśmy ich wesprzeć. CZUWAJ!

 

Polscy Harcerze z BiałorusiCUI - zmiany w autoryzacji

Szanowni Klienci,

w związku z wdrożeniem Payment Services Directive 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego od dnia 14 września 2019 roku będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i brakiem dostępu do bankowości elektronicznej przez Klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena.

500+ i 300+ wnioski online

Od dziś za pośrednictwem naszej bankowości internetowej możecie składać wnioski w ramach programów „Rodzina 500 Plus” oraz „Dobry Start”. Umożliwia to specjalna zakładka „Program 300/500 Plus”, którą widzimy po zalogowaniu się do naszej bankowości internetowej – przekieruje nas ona do systemu Eximee, w którym składamy elektroniczny wniosek. Jeżeli do wniosku wymagane jest dołączenie dokumentów należy wcześniej przygotować ich skany.

100 lat PCK

27 czerwca odbyły się obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczysta gala została przygotowana przez Rejonowy Oddział PCK. Nie zabrakło Uroczystych przemówień i wykładów, nie zabrakło sentymentalnych opowieści, nie zabrakło części artystycznej przygotowanej przez młodzież z Nidzickiego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło również odznaczeń dla zasłużonych…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W ostatnim czasie wspieraliśmy wiele imprez sportowych i skupiliśmy się na edukacji młodzieży – ale to nie wszystko o co dba Bank Spółdzielczy w Nidzicy!

Akcja Edukacja!

Za nami kolejne spotkanie edukacyjne dotyczące polskiej waluty. Grupa, za grupą opuszcza Bank Spółdzielczy w Nidzicy bogatsza o nową wiedzę i nieznane doświadczenia.

Zebranie Przedstawicieli 2019

Jesteśmy już po tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli. Podczas spotkania 29 maja 2019 roku uczestnicy zapoznali się z bieżącą sytuacją ekonomiczną Banku.

Terminale płatnicze w kasach BS Nidzica

W mijającym tygodniu uruchomiliśmy w naszych placówkach terminale płatnicze. Od teraz możliwe jest dokonywanie w kasie płatności kartą. To kolejny etap wprowadzania nowych i nowoczesnych rozwiązań jakich oczekują od nas nasi klienci.

 

Przy pomocy terminali w kasach naszych placówek mogą państwo:

- opłacić swoje rachunki kartą,

- wypłacić gotówkę z karty w kasie,

- przelać środki z karty na wskazane konto.

 

 

Zamiast karty można użyć telefonu komórkowego ze skonfigurowanym GooglePay – usługa również dostępna w BS Nidzica o czym pisaliśmy wcześniej. Terminale dostępne są zarówno w Centrali Banku w Nidzicy oraz w naszych oddziałach w Janowie, Janowcu Kościelnym i Kozłowie.

 

Zapraszamy do korzystania z kolejnego wygodnego rozwiązania!

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy zawiadamia, że ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 10°° w restauracji „Pod Zamkiem - Biała”
w Nidzicy, ul. Słowackiego 7.

Kolejne informacje o zagrożeniach internetowych

Oszustwa związane z bankowością internetową o których pisaliśmy już jakiś czas temu nasilają się. Musimy o tym głośno mówić bo wiedza i świadomość takiego zagrożenia mogą pomóc się temu przeciwstawić. Sprawa jest poważna ponieważ przestępcy próbują wyłudzić nasze dane do logowania i środki na koncie coraz doskonalszymi metodami.

UWAGA! OSZUŚCI NIE ODPOCZYWAJĄ!

Pomimo majówki, a więc okresu grillowania i urlopowania, prosimy nie tracić czujności! Okres rozluźnienia nastrojów jest świetną okazją dla przestępców oraz cyberprzestępców.


30 kwietnia zarejestrowano pierwsze w Polsce przypadki wyłudzeń danych do logowania do bankowości internetowej za pośrednictwem stron internetowych „przypominających strony banku klienta” połączone z wysyłaniem fałszywych treści wprowadzających odbiorcę w błąd przy pomocy wiadomości SMS. Sprawa jest świeża i poważna – nie należy tego lekceważyć!

 

Więcej informacji i szczegółów znajdziemy w linku poniżej. Prosimy pamiętać, że wiedza i świadomość zagrożeń w otaczającym nas świecie (oraz cyberświecie) mogą nam pomóc uniknąć kłopotów i nieprzyjemności. https://niebezpiecznik.pl/post/uwaga-polscy-przestepcy-polaczyli-2-scamy-w-jeden/

 

Oszustwa związane z bankowością internetową cały czas się nasilają. Musimy o tym głośno mówić bo wiedza i świadomość takiego zagrożenia mogą pomóc się temu przeciwstawić. Sprawa jest poważna ponieważ przestępcy próbują wyłudzić nasze dane do logowania i środki na koncie coraz doskonalszymi metodami.

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU PONIŻEJ:

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci

Zakończyliśmy Zebrania Grup Członkowskich

W dniach 8, 9, 16 i 24 kwietnia 2019 roku odbyły się coroczne Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Zebrania poszczególnych Grup Członkowskich otwierali członkowie Rady Nadzorczej. W Zebraniach uczestniczył także Zarząd Banku.

Ogłoszenie o pracę

Bank Spółdzielczy w Nidzicy poszukuje pracownika - szczegółowe informacje poniżej:

Konkurs Piosenki Niemieckiej 2019

Uzdolniona młodzież jakiś czas temu śpiewała po francusku a całkiem niedawno w murach naszego zamku rozbrzmiały piosenki w języku niemieckim.

Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską

Nie sposób policzyć, która to już edycja imprezy związanej z prozą i poezją francuską. Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską odbyły się 3 kwietnia - tradycyjnie w salach zamkowych i tradycyjnie przy wsparciu BS Nidzica!

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich!

Google Pay - już dostępne!

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. Aplikacja ta bezpiecznie przechowuje Twoje dane i umożliwia płacenie za pomocą telefonu w sklepach stacjonarnych posiadających terminale płatnicze akceptujące płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych wspierających płatności Google Pay.

Nidzica CUP 2019

Kolejne turniejowe miejsce na pudle w turnieju Nidzica Cup 2019 zajęli piłkarze UKS Jedynka Nidzica. 23 lutego hala widowiskowo-sportowa w Nidzicy od rana gościła niemal 100 zawodników w wieku 12-13 lat z kilku województw.

Aktualizacja tokena mobilnego

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu dzisiejszym (2019.02.26) w sklepach „Sklep Play” dla systemu Android oraz „AppStore” dla systemu iOS, pojawi się aktualizacja Asseco MAA do wersji 1.1.21.

Od przedszkola do oldboya!

Dnia 9.02.2019 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nidzicy odbył się po raz kolejny halowy turniej piłki nożnej „Od przedszkola do oldboya”. Zgodnie z tradycją Bank Spółdzielczy w Nidzicy udzielił wsparcia tej rodzinnej, sportowej inicjatywie. W zawodach wzięło udział 8 drużyn dzieci z rocznika 2009 oraz młodsi i 4 drużyny oldboi. Wystąpili reprezentanci szkół nr 1, 2 i 3 z Nidzicy a także szkół z Kozłowa, Janowca Kościelnego i szkoły nr 3 z Działdowa, wśród seniorów udział wzięli Mundurowi, Oldboye, Samorządowcy i Nadleśnictwo. Zwycięzcami turnieju zostały: zespół szkoły nr 3 z Działdowa i Samorządowcy. Atrakcją imprezy były występy zespołów tanecznych ,,Malinki” i ,,Czaderki”.

 

Świąteczna paczka od BS Nidzica!

Bank Spółdzielczy w Nidzicy nie pozostaje obojętny na ludzkie smutki. Nikt nie powinien pozostawać obojętny – szczególnie w okresie świąt. Załoga naszego Banku przygotowała świąteczną paczkę z darami dla jednej z potrzebujących rodzin z Nidzicy. Mamy nadzieje, że dzięki naszemu wsparciu święta będą dla tych ludzi choć odrobinę lepsze. Zachęcamy wszystkich do tego typu prostych, ale tak ważnych gestów!

Mikołaj w BS Nidzica!

Siedzibę naszego Banku odwiedził Mikołaj! Miał zostać tylko na chwilę ale poprosiliśmy aby został trochę dłużej z nami, naszymi klientami i ich pociechami. Nasz zaprzyjaźniony Mikołaj zgodnie z tradycją odwiedził również oddział dziecięcy nidzickiego szpitala, nie zapominając również o dzieciach i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Twardowskiego w Nidzicy.

XX Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Za nami już XX Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Tradycyjnie imprezę w murach nidzickiego zamku zorganizował Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Tradycyjnie nie obyło się bez wsparcia Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Promocja wartości patriotycznych i edukacja artystyczna młodzieży to coś, obok czego nikt nie powinien przechodzić obojętnie. Bank Spółdzielczy w Nidzicy zachęca wszystkich do udziału w tego typu inicjatywach i wspierania ich.

 Bank Spółdzielczy w Nidzicy ma przyjemność poinformować że został AGENTEM UBEZPIECZENIOWYM Towarzystw Ubezpieczeniowych Grupy  Concordia.

Intensywny weekend pod skrzydłami BS Nidzica!

Weekend 5-7 października był bogaty w wydarzenia sportowe – oczywiście przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Zaczęliśmy od zmagań sportowych młodzieży na hali, następnie uczestniczyliśmy w Biegu Gregoroviusa z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, natomiast zwieńczeniem weekendu był Rodzinny Rajd Rowerowy Pod Hasłem "Dla Niepodległej".

 

Pamiętamy o inicjatywach patriotycznych! Dziękujemy Panu Rafałowi za to co robi i życzymy realizacji kolejnych przedsięwzięć. Takie czyny to dobry przykład dla młodzieży - musimy wspólnie dbać o takie dobre przykłady.

Dzień Żółwia w Orłowie

Dnia 28 lipca zgodnie z tradycją przy świetlicy w Orłowie odbył się Dzień Żółwia. Organizatorem imprezy było Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej przy wsparciu Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Na przybyłych czekało wiele atrakcji m. in. warsztaty krawieckie, konkurs recytatorski, blok gier i zabaw rodzinnych a wszystko to zwieńczyło wspólne ognisko.Informacja o rachunkach VAT

Bank Spółdzielczy w Nidzicy uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zebranie Przedstawicieli 2018

Dnia 21 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Uczestnicy zebrania zatwierdzili sprawdzanie finansowe Banku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. Jednogłośnie udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Kluczowym elementem zebrania były wybory Rady Nadzorczej.

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Informacja o RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Poradnik Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”

Oszustwa metodą „na wnuczka” to bardzo poważny problem dotyczący przede wszystkim osób w podeszłym wieku, którym grozi utrata oszczędności całego życia.

Zachęcamy do lektury poradnika "Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”

Poradnik podpowiada na co senior powinien zwrócić uwagę przy rozmowie z rzekomym wnukiem bądź policjantem i jak reagować kiedy znajdzie się w takiej sytuacji.

Bezpieczne zakupy w Internecie - dobre praktyki

W związku z coraz częstszymi przypadkami prób oszukiwania klientów korzystających z zakupów w Internecie Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich przygotowało kilka wskazówek, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT

Dzięki profilowi zaufanemu eGo mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT.

Zachęcamy do jak najszybszego zakładania profilu zaufanego, który nie tylko upraszcza kontakt z administracją skarbową, ale również umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

Mikroprzedsiebiorcy wyślą pierwsze JPK_VAT (za styczeń) do 26 lutego 2018 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Nidzicy (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Zmieniłeś dowód - zgłoś do Banku

Szanowny Kliencie!

zmieniłeś dane osobowe (dowód osobisty, dane kontaktowe), zapraszamy do placówki banku w celu ich aktualizacji.

Dzięki temu, będziesz mógł w pełni korzystać w naszych usług.

Wniosek o zmianę danych osobowych

 

Kursy walut

Kursy walut średnie
NBP 2019-10-22
USD 3,8408 +0,26%
EUR 4,2792 +0,04%
CHF 3,8851 -0,12%
GBP 4,9700 -0,02%
Wspierane przez Money.pl

Stawki referencyjne

Depozyty 3m
2019-10-21
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 +0,73%
EURIBOR 1M -0,44 +2,23%
Wspierane przez Money.pl
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.