Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy 2021

 

16 czerwca 2021 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy. Zgodnie z protokołem komisji mandatowo - skrutacyjnej wybranej podczas Zebrania wzięło w nim udział 26 Przedstawicieli.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonała Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pani Bożena Marcinkowska – Kwiecień. Spośród przedstawicieli drogą głosowania na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Jana Janiszewskiego, a na Sekretarza Pana Romana Olszewskiego.  

Zebranie Przedstawicieli przyjęło Regulamin Obrad, a następnie protokół z poprzedniego Zebrania. Jednomyślnie zatwierdzono m.in.: sprawozdanie z działalności banku za 2020 rok, wykonanie uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i realizację wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku  Spółdzielczego w Nidzicy za 2020 rok. Ponadto uchwalono kierunki działania i rozwoju  Banku Spółdzielczego w Nidzicy na 2021 rok, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok. a także udzielono jednogłośnie absolutorium Członkom Zarządu w składzie: Maria Piasecka, Ewa Miecznikowska – Stasiukiewicz, Iwona Bojanowska i Bożena Szczypińska. Dokonano oceny kwalifikacji i odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy przebiegło sprawnie i w dobrej atmosferze. Zarówno przedstawiciele, jak i władze Banku w swoich wystąpieniach opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym banku.wstecz
  • Zamknij x
    W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.