Druki osoby fizyczne

 

Informacja o kliencie
wniosek_o_wydanie_karty.xls wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Klauzula zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Karta Wzorów Podpisów
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Karta Wzorów Podpisów dla Małoletnich
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Karta Wzorów Podpisów dla SKO, PKZP
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Pełnomocnictwo
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Pełnomocnictwo pełne
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Pełnomocnictwo jednorazowe
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Zlecenia stale
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Dyspozycja przekazania środków na rachunek
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Oświadczenie o cofnięciu zgody
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Dyspozycja na wypadek śmierci
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Dyspozycja przekazania środków na rachunek wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Zgoda na obciążenie rachunku
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Odwołanie zgody na obciążenie rachunku
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Zamówienie blankietów czekowych
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Oświadczenie o niemożliwości zwrotu blankietów czekowych
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Dyspozycja zmiany kanału komunikacji
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Dyspozycja zmiany sposobu komunikowania zmian z banku
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Wniosek o zawarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Wniosek o zmianę rodzaju rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Upoważnienie do negocjacji wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

Informacja o kliencie

wniosek_o_wydanie_karty.xls wniosek_o_wydanie_karty.pdf

Karty płatnicze

Wniosek o wydanie karty wniosek_o_wydanie_karty.xls duplikat_karty_visa.pdf
Wniosek o wydanie dodatkowej karty wniosek_o_wydanie_dodatkowej_karty.xls duplikat_karty_visa.pdf
Wniosek o duplikat karty wniosek_o_duplikat_karty.doc reklamacja.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Zgłoszenie reklamacji karty zgloszenie_reklamacji_karty.doc zgloszenie_blokady_karty.pdf
Zgłoszenie blokady karty zgloszenie_blokady_karty.doc wniosek
Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych wniosek_o_zmiane_limitow_na_karcie.doc wniosek
Wniosek o ponowne wygenerowanie kodu PIN wniosek_o_ponowne_wygenerowanie_kodu_pin.doc zmiana_
Wniosek o zmianę danych osobowych wniosek_o_zmiane_danych_osobowych.doc r
Oświadczenie o rezygnacji z karty oswiadczenieo_rezygnacji_z_karty.doc oswia
Wniosek o zablokowanie / odblokowanie karty wniosek_o_czasowe_zablokowanie-odblokowanie_karty.doc wniosek_o_wczesniejsze_wznowienie_karty.pdf
Dyspozycja włączenia / włączenia funkcji zbliżeniowej dyspozycja_wylaczenia_funkcji_zblizeniowej.doc dy
Dyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure dyspozycja_odblokowania_zabezpieczenia_3d_secure.doc dys
Dyspozycja zablokowania / odblokowania / zresetownia hasła do portalu kartowego dyspozycja_zablokowania-odblokowania_portalu.doc wn
Infolinia dla użytkowników kart płatniczych infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.doc infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.pdf
Klauzule zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

 

Karty kredytowe

 

Wniosek o wydanie karty kredytowej w  
Wniosek o wydanie dodatkowej karty kredytowej wniosek_o_wydanie_karty_dodatkowej.xls wniosek_o_wydanie_karty_dodatkowej.pdf
Wniosek o wydanie duplikatu karty wniosek_o_wydanie_duplikatu.doc wniosek_o_wydanie_duplikatu.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Zgłoszenie reklamacji karty zgloszenie_reklamacji_karty_kr.doc zgloszenie_reklamacji_karty_kr.pdf
Zgłoszenie blokady karty zgloszenie_blokady_karty_kr.doc zgloszenie_blokady_karty_kr.pdf
Oświadczenie o nie zwróceniu karty oswiadczenie_o_nie_zwroceniu_karty_kr.doc oswiadczenie_o_nie_zwroceniu_karty_kr.pdf
Wniosek o ponowne wygenerowanie kodu PIN wniosek_o_ponowne_generowanie_pin.doc wniosek_o_ponowne_generowanie_pin.pdf
Wniosek o zmianę danych osobowych  wniosek_o_zm_danych_osob.doc wniosek_o_zm_danych_osob.pdf
Oświadczenie o rezygnacji z karty oswiadczenie_o_rezygnacji.doc oswiadczenie_o_rezygnacji.pdf
Wniosek o zmianę limitu karty kredytowej wniosek_o_zmiane_limitu_karty.doc wniosek_o_zmiane_limitu_karty.pdf
Wniosek o zablokowanie / odblokowanie karty wniosek_o_blokade,_odblokowanie_karty.doc wniosek_o_blokade,_odblokowanie_karty.pdf
Wniosek o usługę Balance Transfer wniosek_o_usl_balance_trans.doc wniosek_o_usl_balance_trans.pdf
Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych wniosek_zmiana_limitow_transakcyjnych.doc wniosek_zmiana_limitow_transakcyjnych.pdf
Wniosek o zmianę sposobu spłaty karty wniosek_o_zmiane_sposobu_splaty_karty.doc wniosek_o_zmiane_sposobu_splaty_karty.pdf
Wniosek o niewznawianie kart wniosek_o_niewznawanie_karty_kredytowej.doc wniosek_o_niewznawanie_karty_kredytowej.pdf
Dyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure dyspozycja_odblokowania_3d_secure.doc dyspozycja_odblokowania_3d_secure.pdf
Infolinia dla użytkowników kart płatniczych infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.doc dyspozycja_portal_kartowy.pdf
Klauzule zgód infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.doc dyspozycja_portal_kartowy.pdf

 

Druki o udostępnienie usług internetowych i sms

 

Wniosek w sprawie korzystania z CUI wniosekcui.doc wniosekcui.pdf
Wypowiedzenie świadczenia usług za pośrednictwem CUI wypowiedzenie_uslugi_cui.doc wypowiedzenie_uslugi_cui.pdf
Dyspozycja SMS dyspozycja_sms.doc dyspozycja_sms.pdf
Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło dyspozycja_usluga_na_haslo.doc dyspozycja_usluga_na_haslo.pdf

 

Kredyty gotówkowe

Wniosek o udzielenie kredytu konsumenckiego                                                                                             

1._wniosek_o_udzielenie_kredytu.doc 2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.pdf

Wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego

1._wniosek_o_udzielenie_kredytu.doc 2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

Wniosek o podwyższenie wyskokości kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.doc 2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia 3._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu.doc 3._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu.pdf

Oświadczenie o dochodach z tyt. emerytury / renty

4._oswiad.wnioskodawcy-poreczyciela.o.dochodach_z_emeryt.renty.doc 4._oswiad.wnioskodawcy-poreczyciela.o.dochodach_z_emeryt.renty.pdf

Oświadczenie o osiąganych dochodach z działalności

5._oswiadczenie_o_osiaganych_dochodach_z_dzialalnosci.doc 5._oswiadczenie_o_osiaganych_dochodach_z_dzialalnosci.pdf

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec ZUS / KRUS / US

6.oswiad._o_braku_wymagal.zobow..doc 6.oswiad._o_braku_wymagal.zobow.pdf

Informacje o poręczycielach

7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf
Informacja o osiąganych dochodach 7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf
Klauzule zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

 

Kredyt mieszkaniowy

 

Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt mieszkaniowy wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt mieszkaniowy wnioskodawca III i IV wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Informacje o poręczycielach / współmałżonkach poręczycieli zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Kosztorys i harmonogram prac budowlanych zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.doc zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.pdf
Kosztorys i harmonogram prac remontowych / wykończenia nieruchomości zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Dyspozycja wypłaty kredytu zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Dane uzupełniające do formularza informacyjnego zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Minimalny zakres ochrony ubezpieczenia zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.doc zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Kredytobiorcy informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Poręczyciela informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy i i
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Poręczyciela i i
Informacja o osiąganych dochodach 7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf
Klauzule zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

Wniosek o wakacje kredytowe

Wniosek o wakacje kredytowe.docx  

 

Uniwersalny kredyt hipoteczny

 

Ogólne informacje o uniwersalnym kredycie hipotecznym wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt hipoteczny wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt hipoteczny wnioskodawca III i IV wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Informacje o poręczycielach / współmałżonkach poręczycieli zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Informacja o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej Klienta/ów zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Informacja o osiąganych dochodach 7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf
Klauzule zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf

 

Kredyt konsolidacyjny

Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu konsolidacyjnego wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt konsolidacyjny wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt konsolidacyjny wnioskodawca III i IV wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Klauzule informacyjne do wniosku wniosek_o_duplikat_karty.doc wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Informacje o poręczycielach / współmałżonkach poręczycieli zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Dyspozycja wypłaty kredytu zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Informacja o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej Klienta/ów i i
Informacja o osiąganych dochodach 7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf
Klauzule zgód wniosek_o_duplikat_karty.doc

wniosek_o_wydanie_karty.pdf

  • Zamknij x
    W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.