telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Zawieszenie spłaty rat kredytów

Szanowny Kliencie

Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz rolników, których sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu
w związku z pandemią koronawirusa.

 

Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie zawieszenia spłat rat kapitałowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.


W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • bankowości internetowej – CUI, (nie ma tego w procedurze),
 • adresu e-mail: kredyty@bsnidzica.pl,
 • w Placówkach Banku.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie możemy pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia naszych placówek. Informacje o pracy aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej (www.bsnidzica.pl).

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we wniosku o zawieszenie spłaty kredytu: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie.

Ile będzie wynosiła rata mojego kredytu po skorzystaniu z 3-miesięcznego zawieszenia spłaty?
W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty rat kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian. Wysokość pozostałych do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przypadających po terminie zakończenia okresu zawieszenia rat kredytu ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. Bank przekaże nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku o zawieszenia spłat rat kredytu na adres poczty elektronicznej, listownie lub osobiście w Banku.

Poniżej znajduje się wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.                                      Oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia spłaty rat kredytu                  

                                                                                                                                                                          

 

 

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców i rolników

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu,
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy,
 • odnowienie kredytu w rachunku na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Zastosowane odroczenie terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia,
 • w ramach okresu umownego po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa
  w uzgodnionym terminie. (np. odsetki prolongowane na okres 3 miesięcy płatne jednorazowo w 4 miesiącu).

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć ekspozycji kredytowych znajdujących się w kategorii normalnej i pod obserwacją.

 

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się poniżej                                            

                                                                                                                                                                                              

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej CUI,
 • w Placówkach Banku,
 • w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres kredyty@bsnidzica.pl,
 • listownie lub kurierem – na adres: Centrali Banku Spółdzielczego w Nidzicy

ul Mickiewicza 3, 13-100 Nidzica.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat
i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Placówce  Banku,
 • lub w uzasadnionych przypadkach korespondencyjnie (pocztą lub kurierem).

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email,
 2. po wydrukowaniu aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisaniu egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej i wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:


Bank Spółdzielczy w Nidzicy
ul. Mickiewicza 3
13-100 Nidzica
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

 1. Bank niezwłocznie odeśle podpisany przez upoważnione osoby za Bank egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny Klienta.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie możemy pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia naszych placówek. Informacje o pracy aktualizujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej (www.bsnidzica.pl).

 

 

wstecz
 • Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.