telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Kredyt mieszkaniowy

 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

a)  zakup działki budowlanej i rekreacyjnej,

b)  zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegające na:

 • zakupie domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkaniowego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywaną nieruchomością,
 • dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu
  mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa,
 • zakup domu letniskowego.

c)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, bądź realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnia mieszkaniowa, developer):

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową wraz z infrastrukturą,
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego,
 • remont i modernizacja domu letniskowego z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.

 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. Kredytujemy 80% wartości planowanych zakupów, bądź planowanych inwestycji, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.

Oprocentowanie:

Taryfy i oprocentowanie

 

Ogólne informacje dotyczące umowy kredytu mieszkaniowego wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt mieszkaniowy wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Wniosek o kredyt mieszkaniowy wnioskodawca III i IV wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf
Informacje o poręczycielach / współmałżonkach poręczycieli zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Kosztorys i harmonogram prac budowlanych zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.doc zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.pdf
Kosztorys i harmonogram prac remontowych / wykończenia nieruchomości zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Dyspozycja wypłaty kredytu zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Dane uzupełniające do formularza informacyjnego zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Minimalny zakres ochrony ubezpieczenia zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.doc zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Kredytobiorcy informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Poręczyciela informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy i i
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Poręczyciela i i
line.pl/www/js/tiny_mce/plugins/filemanager/InsertFile/img/ext/pdf_small.gif">Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 5,99 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 260 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie zmienne kredytu: 5,54 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,54 %) i marży Banku w wysokości 3,00% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia prawomocnej hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,50 p.p. przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu). Równa rata miesięczna: 1 602,84 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu: 228 840,78 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 220 853,28 PLN, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2 599,50 PLN, prowizja przygotowawcza wniosku kredytowego nie kredytowana wynosząca 100 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 200,00 PLN, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 488 840,78 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

wstecz
 • Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.