Kredyt mieszkaniowy

 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

a)  zakup działki budowlanej i rekreacyjnej,

b)  zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu, polegające na:

 • zakupie domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkaniowego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z nabywaną nieruchomością,
 • dopłacie związanej z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • dopłacie związanej z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu
  mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa,
 • zakup domu letniskowego.

c)   inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, bądź realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnia mieszkaniowa, developer):

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową wraz z infrastrukturą,
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa domu letniskowego,
 • remont i modernizacja domu letniskowego z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.

 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. Kredytujemy 80% wartości planowanych zakupów, bądź planowanych inwestycji, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.

Oferta Banku w zakresie kredytów hipotecznych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze przed dniem zawarcia umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą Banku BPS S.A.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • kredyt został wypłacony w całości
 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Bankiem. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Przykład reprezentatywny

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,05 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 215 170,- PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 234 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie zmienne kredytu: 8,81 % w skali roku przez okres pierwszego roku oraz 9,4 % w skali roku w kolejnych latach – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %) i marży Banku w wysokości 1,6 % w pierwszym roku oraz 2,19 % w kolejnych latach. Równa rata miesięczna przez pierwszy rok wynosi 1 927,80 PLN, od drugiego roku kolejne raty wyniosą 2 006,76 PLN, łączna liczba rat: 234. Całkowity koszt kredytu: 257 321,58 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 252 899,18 PLN, prowizja przygotowawcza wniosku kredytowego nie kredytowana wynosząca 100 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 303,40 PLN, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 472 511,58 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Dla oprocentowania okresowo-stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,51 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 215 170,- PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 234 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne kredytu: 9,4 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,21 %) i marży Banku w wysokości 2,19%. Równa rata miesięczna: 2 093,33 PLN przez okres pierwsze 5 lat, od szóstego roku kolejne raty wyniosą 2 026,04 PLN, łączna liczba rat: 234. Całkowity koszt kredytu: 267 232,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 262,810,52 PLN, prowizja przygotowawcza wniosku kredytowego nie kredytowana wynosząca 100 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 303,40 PLN, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 482 402,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie:

Taryfy i oprocentowanie

Druki do pobrania:

Druki do pobrania

Rozporządzenie BMR

 

wstecz
 • Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.