Wakacje kredytowe

Szanowny Kliencie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Bank Spółdzielczy
w Nidzicy wprowadza możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa
w w/w Ustawie, a mianowicie:

 

1. Można dokonać zawieszenia spłaty jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – maksymalnie na 8 miesięcy w latach 2022-2023.

2. Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:

a) umowa kredytu została zawarta przed 01.07.2022r.

b) okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

3. Spłatę kredytu można zawiesić:

a) na 2 miesiące w okresie 01.08.2022r. – 30.09.2022r.

b) na 2 miesiące w okresie 01.10.2022r. – 31.12.2022r.

c) po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023r.

4. Wniosek można złożyć:

a) pisemnie – osobiście w Placówce Banku lub

b) drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców, na adres: kredyty@bsnidzica.pl  lub

c) za pośrednictwem bankowości elektronicznej

d) drogą pocztową na adres Placówki Banku (adresy Placówek Banku dostępne są na stronie internetowej Banku).

5. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności raty, która ma być objęta wakacjami kredytowymi, do godziny 12-tej. W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Placówki Banku decyduje data doręczenia wniosku do Placówki Banku.

6. Wniosek może być podpisany przez jednego kredytobiorcę.

7. Wniosek może zostać złożony odrębnie na poszczególne okresy przewidziane Ustawą lub jednorazowo uwzględniając wszystkie lub niektóre okresy zawieszenia spłaty kredytu.

8. Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu.

9. W okresie zawieszenia spłat kredytu Bank nie nalicza odsetek i nie pobiera innych opłat, z wyjątkiem składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytu.

 10. Okres kredytowania i daty umowne zostaną przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu, bez konieczności zawierania aneksu do umowy kredytu.

 11. Informacje o zawieszeniu spłaty kredytu przekazywane są do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Pobierz wniosek:

Wniosek o Wakacje kredytowe do pobrania (.docx)

Wniosek o Wakacja kredytowe do pobrania (.pdf)

 

 

wstecz
  • Zamknij x
    W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.