telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT: POLUPLPR

Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając zgodnie z art. 40 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz § 23 ust. 1 Statutu Banku zaprasza na ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI, które odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 10°° w restauracji „Pod Zamkiem - Biała” w Nidzicy, ul. Słowackiego 7.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo - skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku za 2016 rok, wykonania uchwał
  z  ostatniego Zebrania Przedstawicieli i realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania.
 7. Ocena kwalifikacji i odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i rachunku wyników Banku za 2016 rok.
 9. Przedstawienie:
 1. kierunków działania Banku na 2017 rok,
 2. informacji o stanie przygotowań do utworzenia Zrzeszenia Zintegrowanego
  z Bankiem Apeksowym,
 3. zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej”,
 4. zmian w Statucie
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2016, wykonania uchwał
   z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i realizacji wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Banku za 2016 rok,
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
  4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
   w Nidzicy za 2016 rok,
  5. oceny kwalifikacji i odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  6. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy za działalność
   w 2016 roku,
  7. zatwierdzenia kierunków działania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Nidzicy na  2017 rok,
  8. zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej”,
  9. zmian w statucie.
 7. Wolne wnioski.
 8.   Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy: że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
za 2016 rok i opinią biegłego rewidenta wraz z  raportem, projekty uchwał jakie mają być podjęte oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków w lokalu Banku w pokoju nr 6 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

W przypadku braku kworum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie dnia  27 czerwca 2017 roku o godz.  1030.

 

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.   

wstecz

Kursy walut

Kursy walut średnie
NBP 2018-04-25
USD 3,4548 +0,43%
EUR 4,2159 +0,43%
CHF 3,5193 +0,10%
GBP 4,8218 +0,45%
Wspierane przez Money.pl

Stawki referencyjne

Depozyty 3m
2018-04-24
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.