telefon: 89 625 82 55
Kod SWIFT: POLUPLPR
Informacja o kliencie wniosek_o_wydanie_karty.xls wniosek_o_wydanie_karty.pdf

 

Karty płatnicze

Wniosek o wydanie karty wniosek_o_wydanie_karty.xls wniosek_o_wydanie_karty.pdf
Wniosek o wydanie dodatkowej karty wniosek_o_wydanie_dodatkowej_karty.xls duplikat_karty_visa.pdf
Wniosek o duplikat karty wniosek_o_duplikat_karty.doc reklamacja.pdf
Zgłoszenie reklamacji karty zgloszenie_reklamacji_karty.doc zgloszenie_blokady_karty.pdf
Zgłoszenie blokady karty zgloszenie_blokady_karty.doc wniosek
Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych wniosek_o_zmiane_limitow_na_karcie.doc wniosek
Wniosek o ponowne wygenerowanie kodu PIN wniosek_o_ponowne_wygenerowanie_kodu_pin.doc zmiana_
Wniosek o zmianę danych osobowych wniosek_o_zmiane_danych_osobowych.doc r
Oświadczenie o rezygnacji z karty oswiadczenieo_rezygnacji_z_karty.doc oswia
Wniosek o zablokowanie / odblokowanie karty wniosek_o_czasowe_zablokowanie-odblokowanie_karty.doc wniosek_o_wczesniejsze_wznowienie_karty.pdf
Dyspozycja włączenia / włączenia funkcji zbliżeniowej dyspozycja_wylaczenia_funkcji_zblizeniowej.doc dy
Dyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure dyspozycja_odblokowania_zabezpieczenia_3d_secure.doc dys

Dyspozycja zablokowania / odblokowania / zresetownia hasła do portalu kartowego

dyspozycja_zablokowania-odblokowania_portalu.doc wn
Infolinia dla użytkowników kart płatniczych infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.doc infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.pdf

 

Karta kredytowa

 

Wniosek o wydanie karty kredytowej

w wniosek_o_wydanie_karty_kredytowej.pdf

Wniosek o wydanie dodatkowej karty kredytowej

wniosek_o_wydanie_karty_dodatkowej.xls wniosek_o_wydanie_karty_dodatkowej.pdf

Wniosek o wydanie duplikatu karty

wniosek_o_wydanie_duplikatu.doc wniosek_o_wydanie_duplikatu.pdf

Zgłoszenie reklamacji karty

zgloszenie_reklamacji_karty_kr.doc zgloszenie_reklamacji_karty_kr.pdf

Zgłoszenie blokady karty

zgloszenie_blokady_karty_kr.doc zgloszenie_blokady_karty_kr.pdf

Oświadczenie o nie zwróceniu karty

oswiadczenie_o_nie_zwroceniu_karty_kr.doc oswiadczenie_o_nie_zwroceniu_karty_kr.pdf

Wniosek o ponowne wygenerowanie kodu PIN

wniosek_o_ponowne_generowanie_pin.doc wniosek_o_ponowne_generowanie_pin.pdf

Wniosek o zmianę danych osobowych 

wniosek_o_zm_danych_osob.doc wniosek_o_zm_danych_osob.pdf

Oświadczenie o rezygnacji z karty

oswiadczenie_o_rezygnacji.doc oswiadczenie_o_rezygnacji.pdf

Wniosek o zmianę limitu karty kredytowej

wniosek_o_zmiane_limitu_karty.doc wniosek_o_zmiane_limitu_karty.pdf

Wniosek o zablokowanie / odblokowanie karty

wniosek_o_blokade,_odblokowanie_karty.doc wniosek_o_blokade,_odblokowanie_karty.pdf

Wniosek o usługę Blance Transfer

wniosek_o_usl_balance_trans.doc wniosek_o_usl_balance_trans.pdf

Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych

wniosek_zmiana_limitow_transakcyjnych.doc wniosek_zmiana_limitow_transakcyjnych.pdf

Wniosek o zmianę sposobu spłaty karty

wniosek_o_zmiane_sposobu_splaty_karty.doc wniosek_o_zmiane_sposobu_splaty_karty.pdf

Wniosek o niewznawianie kart

wniosek_o_niewznawanie_karty_kredytowej.doc wniosek_o_niewznawanie_karty_kredytowej.pdf
Dyspozycja odblokowania zabezpieczenia 3D Secure dyspozycja_odblokowania_3d_secure.doc dyspozycja_odblokowania_3d_secure.pdf
Infolinia dla użytkowników kart płatniczych infolinia_dla_uzytkownikow_kart_platniczych.doc dyspozycja_portal_kartowy.pdf

 

Druki o udostępnienie usług internetowych i sms

 

Wniosek w sprawie korzystania z usług za pośrednictewm CUI - nadanie, zmiana uprawnień, zablokowanie, odblokowanie dostępu, tokena wniosekcui.doc wniosekcui.pdf
Wypowiedzenie świadczenia usług za pośrednictwem CUI wypowiedzenie_uslugi_cui.doc wypowiedzenie_uslugi_cui.pdf
Dyspozycja SMS dyspozycja_sms.doc dyspozycja_sms.pdf
Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło dyspozycja_usluga_na_haslo.doc dyspozycja_usluga_na_haslo.pdf

 

Kredyty gotówkowe

 

Wniosek o udzielenie kredytu konsumenckiego

1._wniosek_o_udzielenie_kredytu.doc 2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.pdf

Wniosek o podwyższenie wyskokości kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.doc 2._wniosek_o_podwyzszenie_kredytu_w_ror.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

3._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu.doc 3._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wynagrodzeniu.pdf

Oświadczenie o dochodach z tyt. emerytury / renty

4._oswiad.wnioskodawcy-poreczyciela.o.dochodach_z_emeryt.renty.doc 4._oswiad.wnioskodawcy-poreczyciela.o.dochodach_z_emeryt.renty.pdf

Oświadczenie o osiąganych dochodach z działalności

5._oswiadczenie_o_osiaganych_dochodach_z_dzialalnosci.doc 5._oswiadczenie_o_osiaganych_dochodach_z_dzialalnosci.pdf

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec ZUS / KRUS / US

6.oswiad._o_braku_wymagal.zobow..doc 6.oswiad._o_braku_wymagal.zobow.pdf

Informacje o poręczycielach

7._informacje_o_poreczyciel.doc 7._informacje_o_poreczycielach.pdf

 

Kredyt mieszkaniowy

 

Wniosek o kredyt mieszkaniowy

wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.doc wniosek_o_kredyt_mieszkaniowy.pdf

Informacje o poręczycielach

zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf

Oświadczenie współmażonka Kredytobiorcy

zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.doc zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.pdf

Oświadczenie współmażonka poręczyciela

zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.doc zal._nr_9._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Kredytobiorcy informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Poręczyciela informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy i i
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Poręczyciela i i

 

Pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki

wniosek_o_pozyczke wniosek_o_pozyczke
Informacje o poręczycielach zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Oświadczenie współmażonka Kredytobiorcy zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.doc zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.pdf
Oświadczenie współmażonka poręczyciela zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

poz_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.doc poz_zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zatrudnienia.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Kredytobiorcy informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Poręczyciela informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy i i
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Poręczyciela i i

 

Kredyt konsolidacyjny

Wniosek o kredyt konsolidacyjny

wniosek_kredyt_konsolid.doc wniosek_kredyt_konsolid.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

2._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_wynagrodzenia.doc 2._zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_wynagrodzenia.pdf
Informacje o poręczycielach zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.doc zal._nr_3_informacje_o_poreczycielach.pdf
Oświadczenie współmażonka Kredytobiorcy zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.doc zal._nr_4._oswiadczenie_wspolmalzonka_kredytobiorcy.pdf
Oświadczenie współmażonka poręczyciela zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.doc zal._nr_5._oswiadczenie_wspolmalzonka_poreczyciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Kredytobiorcy informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej Poręczyciela informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.doc informacja_o_osobistym_stanie_majatkowym_wlasciciela.pdf
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Kredytobiorcy i i
Informacja o stanie majątkowym i działalności rolniczej Poręczyciela i i

 

Kursy walut

Kursy walut średnie
NBP 2017-08-21
USD 3,6408 -0,14%
EUR 4,2747 -0,18%
CHF 3,7641 -0,76%
GBP 4,6882 -0,35%
Wspierane przez Money.pl

Stawki referencyjne

Depozyty 3m
2017-08-18
WIBID 3M 1,53 +0,00%
WIBOR 3M 1,73 +0,00%
WIBOR 1M 1,66 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.